Serveis de correcció

Serveis de correció | TCS Bruiser

D'acord amb l’estàndard de qualitat ISO 9001, TCS-Bruiser ofereix els serveis de correcció següents:

Faci clic per a conéixer més detallsPrimera Correcció


 • Neteja d’errates de teclat, text absent, espaiats.
 • Ortotipografia (accentuació, majúscules, minúscules, signes ortogràfics i de puntuació, abreviatures, sigles, topònims)
 • Gramàtica: puntuació, oracions inacabades, vocables innecessaris, gerundis i participis dobles, concordances.
 • Bibliografies.
 • Enumeracions: paginació, esquemes, quadres, il•lustracions, llistats, notes.

Faci clic per a conéixer més detallsSegona Correcció


 • Correcció d’edició o galerades.
 • Maquetació: ajustaments de l’estil editorial.
 • Índexs: revisió i contrast d’entrades i pàgines.
 • Referències creuades: contrast de referències bibliogràfiques i notes.
 • Acaraments: comparació de versions i edicions de textos.

Faci clic per a conéixer més detallsRevisió d'Estil


 • Correcció estilística gramatical.
 • Revisió de la puntuació, falsos amics, falques, rimes internes, cacofonies, etc.
 • Neteja optativa: anacronismes, repeticions, redundàncies, circumloquis, veu passiva, estrangerismes, etc.
 • Expressivitat.
 • Estructuració.
 • Adaptació d’estil.
 • Unificació d’estil.
Al seu servei des de 1988