Servei de transcripció d'àudio

Transcripció d

No dubteu a confiar-nos el vostre material d’àudio en els principals suports (cassets, cintes de vídeo VHS i discos) en els idiomes majoritaris.

Abans del que imagineu, us lliurarem una transcripció fidel en l’idioma original i, si ho desitgeu, podem lliurar-vos el contingut ja traduït directament al castellà o al català.

Al seu servei des de 1988